OSPiko - Ewidencja Danych w OSP

Misja OSPiko:

"Zminimalizowanie czasu potrzebnego na skuteczne dokumentowanie działań w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych"

Raport z każdego modułu

Każdy z 10 modułów ewidencji pozwala na wygenerowanie raportu, który będzie zawierał wszystkie dane. Raporty generowane są w edytowalnym formacie docx, dzięki temu dokument można w łatwy i szybki sposób dostosować do własnych potrzeb.

Czytelne i przejrzyste raporty

Pełne dane

Generowane raporty zawierają pełne dane zgromadzone o wybranej pozycji. Dla przykładu raport strażaka będzie zawierał wszystkie dane o strażaku a także informacje o akcjach, wydarzeniach, zawodach, zebraniach oraz innych działaniach, w których uczestniczył wybrany strażak.

Tabele

Każdy z modułów ewidencji umożliwia wygenerowanie danych znajdujących się w module w postaci tabeli. Dokument może być formatu docx lub xlsx (Otworzysz go np. w Excelu)

Natychmiastowy wydruk

Wygenerowanie raportu zajmuje 3 kliknięcia (wybierz pozycję, kliknij raport, otwórz raport). Następnie możesz wydrukować raport i wpiąć do segregatora lub udostępnić strażakowi.