Statystyki

 • Statystyki indywidualne strażaka (w ilu akcjach uczestniczył, w ilu zawodach brał udział)
 • Statystyki wyszkolenia (ilu strażaków ukończyło szkolenie podstawowe, KPP itd.)
 • Statystyki Akcji (Ilość akcji w podanym okresie z podziałem na Pożary, Wypadki, Miejscowe Zagrożenia itd.)
 • Statystyki strażaków (Ogólna liczba strażaków z podziałem na płeć, stopień, pełnioną funkcję) Wiek najstarszego, najmłodszego strażaka, średnia wieku, ilość strażaków posiadających mundur i nieposiadających munduru
 • Statystyki Odznak i Odznaczeń (Ilu strażaków otrzymało odznakę Strażak Wzorowy, Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa itd.)
 • Statystyki Zawodów (Ilość zawodów w podanym okresie z podziałem na system, grupę, szczebel zawodów) Ile razy zajęto I, II, III miejsce
 • Statystyki Składek (Ilu strażaków zapłaciło składkę, ilu nie zapłaciło składki)
 • Statystyki czasu w akcji
 • Statystyki czasu użycia sprzętu
 • Generowanie zbiorczych statystyk czasów w akcji – umożliwia jednym kliknięciem wyliczenie i wygenerowanie zestawienia strażaków, którzy brali udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i czas ich pracy (niezbędne przy składaniu wniosku o ekwiwalent),
 • Możliwość wygenerowania dokumentu zawierającego statystyki

Wygląd