Raporty

 • Każdy z modułów służących do ewidencji danych zawiera funkcję Raport,
 • Funkcja raport umożliwia wygenerowanie dokumentu w formacie DOCX,
 • Raport zawiera wszystkie informacje z modułu, które są zobrazowane w przejrzysty sposób,
 • Format DOCX. umożliwia edycję raportu przed ewentualnym wydrukiem.

Raport dostępny jest w poszczególnych modułach:

 • Strażacy
 • Akcje
 • Sprzęt
 • Pojazdy
 • Umundurowanie
 • Wydarzenia
 • Inne Działania
 • Zawody
 • Składki
 • Dokumenty – raport jednostki

Dla przykładu, raport strażaka może zawierać:

 • Dane osobowe,
 • Dane kontaktowe,
 • Dane strażackie (nr legitymacji, stopień, funkcja),
 • Wymiary strażaka potrzebne przy zakupie umundurowania,
 • Informacje o ukończonych szkoleniach zobrazowane w formie tabeli,
 • Informacje o otrzymanych odznakach i odznaczeniach zobrazowane w formie tabeli,
 • Informacje o posiadanych badaniach zobrazowane w formie tabeli,
 • Informacje o przebiegu służby zobrazowane w formie tabeli,
 • Informacje o akcjach, w których uczestniczył wybrany strażak,
 • Informacje o wydarzeniach, w których uczestniczył wybrany strażak,
 • Informacje o zawodach, w których uczestniczył wybrany strażak,
 • Informacje o innych działaniach, w których uczestniczył wybrany strażak,
 • Informacje o składkach, które zapłacił wybrany strażak,
 • Informacje o posiadanym umundurowaniu,
 • Informacje o wnioskowanych odznaczeniach dla wybranego strażaka.

Wygląd