Odznaczenia

  • Moduł umożliwia wypełnianie wniosków o odznaczenie z poziomu programu,
  • Zawiera obowiązujące wzory wniosków można wybrać pomiędzy formatem A5 lub A4,
  • Dzięki danym gromadzonym w programie do wniosku należy dodać wyłącznie uzasadnienie pozostałe dane zostaną pobrane,
  • Moduł umożliwia sprawdzenie osób, którym powinno nadać się w danym dniu wysługę lat oraz wygenerowanie wniosku o wysługę lat w obowiązującym formacie.
  • Moduł pozwoli zaoszczędzić cenny czas, szczególnie przy wypisywaniu wniosków o odznakę “Za wysługę lat”

Wygląd