Moduł Akcje

  • Dodawanie informacji o akcji,
  • Dodawanie uczestników, którzy brali udział w akcji,
  • Dodawanie strażaków, którzy stawili się na alarm ale nie wyjechali do działania,
  • Dodawanie sprzętu silnikowego używanego w akcji,
  • Dodawanie sprzętu ręcznego używanego w akcji,
  • Dodawanie pojazdów używanych w akcji,
  • Generowanie wniosków o ekwiwalent, wzór wniosku można dostosować do własnych potrzeb,
  • Generowanie „Raportu z Akcji” w formacie DOCX który zawiera wyżej wymienione dane,
  • Format DOCX umożliwia dostosowanie wygenerowanego dokumentu do własnych potrzeb.

Wygląd