Dokumenty

  • Moduł jest miejscem, z którego można wygenerować różnego rodzaju dokumenty potrzebne do funkcjonowania jednostki OSP.

Możliwości modułu

  • Dostęp do wzorów dokumentów,
  • Generowanie wniosku o ekwiwalent z pojedynczej akcji,
  • Generowanie zbiorczego wniosku o ekwiwalent za dowolnie wybrany okres,
  • Generowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • Generowanie zestawienia użycia sprzętu w dowolnie wybranym okresie,
  • Generowanie oświadczenia z numerem konta do wypłaty ekwiwalentu,
  • Generowanie Informacji Ze Zdarzenia (w przypadku potrzeby wymagana jest konfiguracja wzoru).

Wygląd