OSPiko - Ewidencja Danych w OSP

Misja OSPiko:

"Zminimalizowanie czasu potrzebnego na skuteczne dokumentowanie działań w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych"

Moduł Zawody

  • Dodawanie informacji o zawodach,

  • Dodawanie punktacji,

  • Przypisywanie uczestników do zawodów,

  • Moduł umożliwia pełną ewidencję każdego rodzaju zawodów wraz z uczestnikami a wszystko to można dodać w intuicyjny sposób,

  • Generowanie „Raportu o zawodach” w formacie DOCX który zawiera wszystkie dane,

  • Format DOCX umożliwia dostosowanie wygenerowanego dokumentu do własnych potrzeb.

Wygląd modułu: