OSPiko - Ewidencja Danych w OSP

Misja OSPiko:

"Zminimalizowanie czasu potrzebnego na skuteczne dokumentowanie działań w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych"

Moduł Umundurowanie

  • Dodawanie informacji o umundurowaniu,

  • Dodawanie rozmiarów,

  • Przypisywanie umundurowania do strażaka,

  • Moduł umożliwia pełną ewidencję każdego rodzaju umundurowania wraz z parametrami a wszystko to można dodać w intuicyjny sposób,

  • Generowanie „Raportu o umundurowaniu” w formacie DOCX który zawiera wszystkie dane,

  • Format DOCX umożliwia dostosowanie wygenerowanego dokumentu do własnych potrzeb.

Wygląd modułu: