OSPiko - Ewidencja Danych w OSP

Misja OSPiko:

"Zminimalizowanie czasu potrzebnego na skuteczne dokumentowanie działań w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych"

Moduł Strażacy

 • Dodawanie pełnych danych osobowych strażaków,

 • Dodawanie informacji o ukończonych szkoleniach,

 • Dodawanie informacji o nadanych odznaczeniach,

 • Dodawanie informacji o wyposażeniu strażaka,

 • Dodawanie informacji o badaniach,

 • Dodawanie informacji o przebiegu służby,

 • Dodawanie plików, dokumentów np. zaświadczeń ukończenia szkoleń, dyplomów, itp.

 • Dodawanie wymiarów strażaka,

 • Dodawanie zdjęcia strażaka,

 • Generowanie „Raportu Strażaka” w formacie DOCX który zawiera wyżej wymienione dane,

 • Format DOCX umożliwia dostosowanie wygenerowanego dokumentu do własnych potrzeb

Wygląd modułu: