OSPiko - Ewidencja Danych w OSP

Misja OSPiko:

"Zminimalizowanie czasu potrzebnego na skuteczne dokumentowanie działań w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych"

Moduł Pojazdy

  • Dodawanie informacji o pojazdach,

  • Dodawanie dowolnych parametrów, użytkownik określa nazwę i wartość,

  • Dodawanie terminów, użytkownik może określić dowolny termin, terminy uwzględniane są w module przypomnień,

  • Moduł umożliwia pełną ewidencję każdego rodzaju pojazdu wraz z parametrami i terminami a wszystko to można dodać w intuicyjny sposób,

  • Pojazd może być dodawany w akcjach i innych działaniach, z których zbierane są statystyki wykorzystania pojazdu,

  • Generowanie „Raportu o pojeździe” w formacie DOCX który zawiera wyżej wymienione dane,

  • Format DOCX umożliwia dostosowanie wygenerowanego dokumentu do własnych potrzeb.

Wygląd modułu: