OSPiko - Ewidencja Danych w OSP

Misja OSPiko:

"Zminimalizowanie czasu potrzebnego na skuteczne dokumentowanie działań w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych"

Moduł Dyżury

  • Dodawanie informacji o dyżurach,

  • Dodawanie strażaków pełniących dyżur,

  • Podgląd akcji, które wydarzyły się podczas dyżuru,

  • Moduł umożliwia pełną ewidencję dyżurów i dyżurujących strażaków wszystko to można dodać w intuicyjny sposób,

  • Generowanie „Raportu o dyżurze” w formacie DOCX który zawiera wszystkie dane,

  • Format DOCX umożliwia dostosowanie wygenerowanego dokumentu do własnych potrzeb.

Wygląd modułu: