OSPiko - Ewidencja Danych w OSP

Misja OSPiko:

"Zminimalizowanie czasu potrzebnego na skuteczne dokumentowanie działań w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych"

Moduł Akcje

  • Dodawanie informacji o akcji,

  • Dodawanie uczestników, którzy brali udział w akcji,

  • Dodawanie strażaków, którzy stawili się na alarm ale nie wyjechali do działania,

  • Dodawanie sprzętu silnikowego używanego w akcji,

  • Dodawanie sprzętu ręcznego używanego w akcji,

  • Dodawanie pojazdów używanych w akcji,

  • Generowanie wniosków o ekwiwalent, wzór wniosku można dostosować do własnych potrzeb,

  • Generowanie „Raportu z Akcji” w formacie DOCX który zawiera wyżej wymienione dane,

  • Format DOCX umożliwia dostosowanie wygenerowanego dokumentu do własnych potrzeb.

Wygląd modułu: